مراحل ثبت نام های سنجش

1-مطالعه دفترچه

2-خرید کارت

3-ثبت نام اصلی

4-دریافت کارت ورود به جلسه

****

 شما می توانید برای مشاهده می توانید دفترچه اینجا کلیک کنید

سپس برای خرید کارت اینجا کلیک کنید

 

بعد از ان وارد بخش ثبت نام شده از اینجا و سریال روی کارت را وارد کنید

پس از ورود باید اطلاعات خود را دقیق وارد کنید

 

تکته: برای بخش های کد دار ذره بین سمت راست را کلیک کنید و کد ها با کمک جست جوی صفحه جدید(باز شده) پیدا کنید

اطلاعات راتایید کتید و  صفحه نهایی را پرینت بگیرید

یرای دریافت کارت اینجا کلیک کنید

 

پس از ورود شماره پیگیری و شماره ملی خود و کپچا را در قسمت پایین سمت راست وارد کنید و گزینه جستجو را بزنید

لینک دریافت کارت پس از قرار گرفتن در سنجش برای شما قرار داده خواهد شد

 

لینک ها مستقیم از سنجش می باشند و ما هیچ دخالتی در صفحه های انتقالی نداریم

 

  

چاپ این صفحه