جزوه هفت گانه ( ICDL ) جهت شرکت در آزمون فنی حرفه ای

 

جزوه مهارت اول فناوری اطلاعات

 

جزوه مهارت دوم کار با کامپیوتر

 

 

جزوه مهارت سوم واژه پرداز

 

جزوه مهارت چهارم صفحات گسترده

 

جزوه مهارت پنجم اول بانکهای اطلاعاتی

 

جزوه مهارت ششم عرضه مطالب

 

جزوه مهارت هفتم اینترنت